Kuldeentreprenør innen Marine - Industri - Næringsmiddel - Medisin

Vi har døgnvakt
For service, ring vakttelefon 40 30 60 60 eller send en e-post til service@kelvinteknikk.no.


Vi tilbyr serviceavtale av dine anlegg til gunstig pris. 
Velg mellom ENKEL, NORMAL eller KASKO serviceavtale.
Kontakt oss idag for en hyggelig samtale!Vi jobber kontinuerlig med HMS og kvalitetsledelse
Kelvin Teknikk AS er registrert i StartBANK og vil jobbe videre mot sertifisering i henhold til ISO 9001 og ISO 14001.
Kelvin Teknikk er sertifisert for f-gass kl 1.
EU forordning (EC) nr. 842/2006 er tatt inn i produktforskriften, og alle som skal jobbe med fluorholdige gasser (R134a, R404A osv) er pålagt å sertifiseres for å begrense utslipp av klimafarlige gasser.Skal du investere i nytt anlegg?
Vi beregner og monterer kuldeanlegg som er enkle å betjene, 
og med høy grad av driftssikkerhet.

Vi vil sterkt anbefale anbefale naturlige kuldemedier som CO2, 
da konvensjoneller HFK kuldemedier som R404A er på vei til å fases ut.
Vi tilbyr gratis rådgiving.


Vår filosofi: Kvalitet og enkelhet!  
Vi er kuldeentreprenør innen INDUSTRI - MARINE - MATVARE - MEDISIN 

Vi leverer også service innen ventilasjon, automatikk og temperaturkontroll.

Kelvin Teknikk er godkjent lærebedrift


Les mer om faget kulde- og varmepumpemontør her.